SZKOLENIA Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

SZKOLENIA Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Chcielibyśmy Cię poznać i zaproponować idealne rozwiązanie

Dofinansowanie

Na szkolenia mogą Państwo otrzymać dofinansowanie z dwóch źródeł, tj. krajowy Fundusz Szkoleniowy lub Europejski Fundusz Społeczny.

Programy szkoleń medycyny estetycznej

W naszej ofercie znajdą Państwo wiele ciekawych programów szkoleniowych przygotowanych przez doświadczonych lekarzy.

Kalendarz szkoleń otwartych z zakresu medycyny estetycznej

Zapoznaj się z kalendarzem szkoleń otwartych, wybierz odpowiednie szkolenie i termin, który Ci pasuje.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach dla lekarzy z zakresu medycyny estetycznej. Szkolenia te realizujemy w formule otwartej jak i zamkniętej. We wszystkich wymienionych obszarach prowadzimy również doradztwo.

DOFINANSOWANIE

Na szkolenia mogą Państwo otrzymać dofinansowanie z dwóch źródeł, tj. krajowy Fundusz Szkoleniowy lub Europejski Fundusz Społeczny.

Od 2014r. polscy pracodawcy mają możliwość otrzymania dofinansowania na działania obejmujące  kształcenie ustawiczne pracowników, na które składają się m.in. kursy szkoleniowe. Dofinansowanie na powyższe działania dla dużych, średnich  i małych przedsiębiorstw wynosi 80%, a dla mikroprzedsiębiorstw 100%. Środki przeznaczone na kształcenie pracodawców oraz pracowników, o ile tematyka szkoleń pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub wykonywanym zawodem. Ponadto wnioski powinny spełniać wymagania określone w priorytetach ustalonych przez Radę Rynku Pracy na każdy rok kalendarzowy. Maksymalna wielkość otrzymanej pomocy na kształcenie jednego pracownika nie może przekraczać więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. – tj. ok. 12 tys. zł.

Środki rozdysponowane są regionalnie, za realizacje działań Krajowego Funduszu Społecznego odpowiedzialne są Powiatowe Urzędy Pracy. Terminy, w których można starać się o dofinansowanie oraz pula dostępnych środków pieniężnych różnią się w zależności od powiatu. Dotacje przyznawane są na pisemny wniosek pracodawcy. Stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Oznacza to, że konieczne będzie dołączenie przez pracodawcę dokumentów wskazujących na wysokość otrzymanej pomocy do dnia złożenia wniosku (maksymalna kwota pomocy jaką może uzyskać firma na przestrzeni 3 lat wynosi 200 tys. euro brutto).

Firma JW Consulting świadczy pomoc w przygotowaniu wniosku na dofinansowanie szkoleń ramach Krajowego Funduszu Społecznego.

Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem środków na szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Społecznego prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

W ramach projektu „Wsparcie rozwojowe dla MŚP”  przedsiębiorcy mogą uzyskać w prosty i szybki sposób  dofinansowania na szkolenia, kursy, doradztwo i inne formy podnoszenia kwalifikacji kształcąc siebie i swoich pracowników.

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi: dla mikroprzedsiębiorstw  80%, średnich  i małych przedsiębiorstw 50-80% kosztów. Maksymalna wielkość otrzymanej pomocy na kształcenie jednego pracownika  oraz pula dostępnych pieniędzy różni się w zależności od województwa. Dofinansowanie udzielane jest na realizację usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych ( https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/).

Za realizację działań Europejskiego Funduszu Szkoleniowego odpowiedzialni są operatorzy . Wykaz operatorów znajduje się w Wojewódzkich Urzędach Pracy – Punkty Kontaktowe Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z dofinansowania w ramach  projektu „Wsparcie rozwojowe dla MŚP”  wyłączone są woj. mazowieckie i woj. pomorskie.

Dotacje przyznawane są na pisemny wniosek pracodawcy. Stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Oznacza to, że konieczne będzie dołączenie przez pracodawcę dokumentów wskazujących na wysokość otrzymanej pomocy do dnia złożenia wniosku (maksymalna kwota pomocy jaką może uzyskać firma na przestrzeni 3 lat wynosi 200 tys. euro brutto).

Firma JW Consulting świadczy pomoc w przygotowaniu wniosku na dofinansowanie szkoleń ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem środków na szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie wniosków na dofinansowanie szkoleń są nasze konsultantki. Prosimy o kontakt z nimi poprzez adresy e-mail: dwiktorowska@jwconsulting.pl, mmusiol@jwconsulting.pl

Programy szkoleń medycyny estetycznej

Program szkolenia

Teoretyczne wprowadzenie do tematu:

Anatomia mięśni twarzy poddawanych zabiegom przy użyciu toksyny botulinowej.

Omówienie mechanizmu działania oraz rodzajów toksyny botulinowej typu A.

Sposoby przeliczania jednostek w zależności od rodzaju (producenta) użytej toksyny botulinowej.

Kwalifikacja pacjentów do zabiegu, podstawowe wskazania:

 • zmarszczki poziome na czole
 • gładzizna „lwia zmarszczka”
 • „kurze łapki”
 • zmarszczki powieki dolnej
 • zmarszczki nosa
 • linie marionetki
 • zmarszczki wargi górnej i dolnej
 • zmarszczki brody
 • nadpotliwość pierwotna

Przeciwwskazania do zabiegu.

Techniki iniekcji w zależności od okolicy poddawanej zabiegowi.

Przygotowanie do zabiegu:

 • wywiad lekarski
 • badanie
 • dokumentacja fotograficzna
 • zgoda na zabieg
 • zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Przygotowanie preparatu toksyny botulinowej do iniekcji.

Oznakowanie punktów iniekcji.

Opracowywanie indywidualnych planów terapeutycznych dla pacjentów w zależności od wskazań.

Postępowanie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.

Praktyka – ćwiczenia na modelach

Lekarze biorący udział w szkoleniu będą wykonywać samodzielnie zabiegi z użyciem toksyny botulinowej omówione w części teoretycznej. Zabiegi te będą oni wykonywać pod czujnym nadzorem lekarza prowadzącego szkolenie. Prowadzący będzie na bieżąco monitorował wykonywanie zabiegów przez uczestników, udzielał wskazówek i informacji zwrotnych dot. prawidłowości wykonywanych zabiegów. Zajęcia praktyczne zostaną przeprowadzone na modelach zapewnionych przez organizatora.

Osoba prowadząca: Dr Anna Blacha – Janikowska

Specjalista chirurg. Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Tytuł lekarza medycyny estetycznej uzyskała po ukończeniu podyplomowej szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Estetycznego w 2008 r. Od 2010 r. wykładowca w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w zakresie kosmetologii lekarskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA).

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza.

Program szkolenia

Teoretyczne wprowadzenie do tematu:

Konsultacja medyczna w celu prawidłowego doboru zabiegu z zakresu medycyny estetycznej.

Personalizacja zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego w obrębie górnej, środkowej, dolnej części twarzy.

Proces starzenia, anatomia twarzy w zabiegach medycyny estetycznej.

Kwas hialuronowy a inne zabiegi medycyny estetycznej.

Techniki iniekcji kwasu hialuronowego : technika liniowa, punktowa, wachlarzowa, kanapkowa, krzyżowa.

Zastosowanie hialuronidazy w medycynie estetycznej.

Zapobieganie powikłaniom oraz standardy leczenie powikłań po zabiegach z użyciem kwasu hialuronowego.

Praktyka – ćwiczenia na modelach

W części praktycznej lekarze biorący udział w szkoleniu wykonują samodzielnie zabiegi kwasem hialuronowym w obrębie górnej, środkowej oraz dolnej części twarzy:

 • wypełnianie zmarszczek okolicy „kurzych łapek”
 • wypełnianie doliny łez
 • wypełnianie bruzd nosowo-wargowych, kącików ust, linii marionetki
 • wypełnianie czerwieni wargowej, zmarszczek palacza

Zajęcia praktyczne przeprowadza się z udziałem modelek zapewnionych przez organizatora.

Osoba prowadząca: Dr Anna Blacha – Janikowska

Specjalista chirurg. Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Tytuł lekarza medycyny estetycznej uzyskała po ukończeniu podyplomowej szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Estetycznego w 2008r. Od 2010r. wykładowca w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w zakresie kosmetologii lekarskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA).

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza.

Program szkolenia

Teoretyczne wprowadzenie do tematu:

Omówienie podstawowych mechanizmów związanych z procesem starzenia twarzy.

Cechy kwasu hialuronowego używanego w medycynie estetycznej:

 • gęstość
 • lepkość
 • elastyczność
 • rodzaje sieciowań

Indywidualny dobór rodzaju zabiegu z użyciem kwasu hialuronowego w zależności od nasilenia objawów starzenie twarzy:

 • zabiegi regeneracyjne
 • zabiegi liftingujące
 • zabiegi wolumetryczne

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego

Elementy prowadzenia prawidłowej dokumentacji medycznej pacjenta:

 • wywiad lekarski
 • zgoda na zabieg
 • dokumentacja fotograficzna

Zapobieganie powikłaniom oraz standardy leczenia powikłań po zabiegach z użyciem kwasu hialuronowego.

Praktyka – ćwiczenia na modelach

W części praktycznej lekarze biorący udział w szkoleniu wykonują samodzielnie zabiegi kwasem hialuronowym przy użyciu mikrokaniul. Zajęcia praktyczne przeprowadza się z udziałem modelek zapewnionych przez organizatora.
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza.

Osoba prowadząca: Dr Anna Blacha – Janikowska

Specjalista chirurg. Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Tytuł lekarza medycyny estetycznej uzyskała po ukończeniu podyplomowej szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Estetycznego w 2008r. Od 2010r. wykładowca w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w zakresie kosmetologii lekarskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA).

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza.

Program szkolenia

Teoretyczne wprowadzenie do tematu:

Osocze bogatopłytkowe w zabiegach medycyny estetyczniej – certyfikacja zestawów do uzyskania osocza, aspekty prawne.

Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania osocza bogatopłytkowego.

Kwalifikacja pacjentów do poszczególnych zabiegów.

Omówienie procedury uzyskania PRP z krwi pacjenta oraz sposobu wirowania osocza.

Techniki zabiegowe podawania osocza:

 • mikroigłowa
 • wachlarzowa
 • przy użyciu kaniul

Łączenie zabiegów PRP z innymi zabiegami:

 • fale radiowe
 • laser frakcyjny
 • peelingi medyczne

Propozycje protokołów zabiegowych z użyciem PRP:
• skóry twarzy
• szyi i dekoltu
• grzbietów rąk
• owłosionej skóry
Zalecenia pozabiegowe.

Praktyka – ćwiczenia na modelach

Lekarze biorący udział w szkoleniu będą wykonywać samodzielnie zabiegi z użyciem PRP omówione w części teoretycznej. Zabiegi te będą oni wykonywać pod czujnym nadzorem lekarza prowadzącego szkolenie. Prowadzący będzie na bieżąco monitorował wykonywanie zabiegów przez uczestników, udzielał wskazówek i informacji zwrotnych dot. prawidłowości wykonywanych zabiegów.

Osoba prowadząca: Dr Anna Blacha – Janikowska

Specjalista chirurg. Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Tytuł lekarza medycyny estetycznej uzyskała po ukończeniu podyplomowej szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Estetycznego w 2008 r. Od 2010 r. wykładowca w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w zakresie kosmetologii lekarskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA).

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza.

Kalendarz szkoleń otwartych z zakresu medycyny estetycznej

Szkolenie umieszczone jest w Bazie Usług Rozwojowych pod numerem 2018/01/29/13380/127319

Liczba godzin – 8 zegarowych  

Godziny trwania – 9.00 -17.00

Maksymalna liczba uczestników- 7

Minimalna liczba uczestników – 5

Cena – 4000 zł./osobę

CEL EDUKACYJNY

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy nt. zasad stosowania toksyny botulinowej w zabiegach medycyny estetycznej. Ponadto nabycie umiejętności samodzielnego wykonania zabiegów twarzy oraz leczenia nadpotliwości z użyciem toksyny botulinowej.

PROGRAM SZKOLENIA

Teoretyczne wprowadzenie do tematu:

Konsultacja medyczna w celu prawidłowego doboru zabiegu z zakresu medycyny estetycznej.

Personalizacja zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego w obrębie górnej, środkowej, dolnej części twarzy.

Proces starzenia, anatomia twarzy w zabiegach medycyny estetycznej.

Kwas hialuronowy a inne zabiegi medycyny estetycznej.

Techniki iniekcji kwasu hialuronowego : technika liniowa, punktowa, wachlarzowa, kanapkowa, krzyżowa.

Zastosowanie hialuronidazy w medycynie estetycznej.

Zapobieganie powikłaniom oraz standardy leczenie powikłań po zabiegach z użyciem kwasu hialuronowego.

Praktyka – ćwiczenia na modelach

W części praktycznej lekarze biorący udział w szkoleniu wykonują samodzielnie zabiegi kwasem hialuronowym w obrębie górnej, środkowej oraz dolnej części twarzy:

 • wypełnianie zmarszczek okolicy „kurzych łapek”
 • wypełnianie doliny łez
 • wypełnianie bruzd nosowo-wargowych, kącików ust, linii marionetki
 • wypełnianie czerwieni wargowej, zmarszczek palacza

Zajęcia praktyczne przeprowadza się z udziałem modelek zapewnionych przez organizatora.

Osoba prowadząca: Dr Anna Blacha – Janikowska

Specjalista chirurg. Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Tytuł lekarza medycyny estetycznej uzyskała po ukończeniu podyplomowej szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Estetycznego w 2008r. Od 2010r. wykładowca w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w zakresie kosmetologii lekarskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA).

Miejsce prowadzenia zajęć: ul. Żeromskiego 14/5, Sosnowiec

Szkolenie realizowane jest w Centrum Medycyny Estetycznej. Zajęcia odbywają się w gabinecie zabiegowym, wyposażonym w  profesjonalne narzędzia, urządzenia i preparaty,  które są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

Na szkolenie mogą Państwo zapisać się wypełniając poniższy formularz lub za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych wpisując numer usługi.

Szkolenie umieszczone jest w Bazie Usług Rozwojowych pod numerem 2018/01/30/13380/127321

Liczba godzin – 8 zegarowych  

Godziny trwania – 9.00 -17.00

Maksymalna liczba uczestników- 7

Minimalna liczba uczestników – 5

Cena – 4000 zł./osobę

CEL EDUKACYJNY

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu stosowania kwasu hialuronowego w zaawansowanych technikach zabiegowych medycyny estetycznej twarzy. Ponadto uczestnicy posiądą umiejętności samodzielnego wykonania zabiegów kwasem hialuronowym przy użyciu mikrokaniul w obrębie twarzy.

PROGRAM SZKOLENIA

Teoretyczne wprowadzenie do tematu

Omówienie podstawowych mechanizmów związanych z procesem starzenia twarzy.

Cechy kwasu hialuronowego używanego w medycynie estetycznej:

 • gęstość
 • lepkość
 • elastyczność
 • rodzaje sieciowań

Indywidualny dobór rodzaju zabiegu z użyciem kwasu hialuronowego w zależności od nasilenia objawów starzenie twarzy:

 • zabiegi regeneracyjne
 • zabiegi liftingujące
 • zabiegi wolumetryczne

Wskazania i przeciwskazania do zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego

Elementy prowadzenia prawidłowej dokumentacji medycznej pacjenta:

 • wywiad lekarski
 • zgoda na zabieg
 • dokumentacja fotograficzna

Zapobieganie powikłaniom oraz standardy leczenia powikłań po zabiegach z użyciem kwasu hialuronowego.

Prezentowanie zabiegów

Prezentowanie przez lekarza prowadzącego technik omówionych w części teoretycznej. Prezentacja zostanie przeprowadzona na modelach zapewnionych przez organizatora.    

Praktyka – ćwiczenia na modelach

Lekarze biorący udział w szkoleniu będą wykonywać samodzielnie zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego przy użyciu mikrokaniul, omówione w części teoretycznej. Zabiegi te będą wykonywać pod czujnym nadzorem lekarza prowadzącego szkolenie. Prowadzący  będzie na bieżąco monitorował wykonywanie zabiegów przez uczestników, udzielał wskazówek i informacji zwrotnych dot. prawidłowości wykonywanych zabiegów. Zajęcia praktyczne zostaną przeprowadzone na modelach zapewnionych przez organizatora.

Osoba prowadząca: Dr Anna Blacha – Janikowska

Specjalista chirurg. Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Tytuł lekarza medycyny estetycznej uzyskała po ukończeniu podyplomowej szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Estetycznego w 2008r. Od 2010r. wykładowca w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w zakresie kosmetologii lekarskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA).

Miejsce prowadzenia zajęć: ul. Żeromskiego 14/5, Sosnowiec

Szkolenie realizowane jest w Centrum Medycyny Estetycznej. Zajęcia odbywają się w gabinecie zabiegowym, wyposażonym w  profesjonalne narzędzia, urządzenia i preparaty,  które są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

Na szkolenie mogą Państwo zapisać się wypełniając poniższy formularz lub za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych wpisując numer usługi.

Szkolenie umieszczone jest w Bazie Usług Rozwojowych pod numerem 2018/01/30/13380/127323

Liczba godzin – 8 zegarowych  

Godziny trwania – 9.00 -17.00

Maksymalna liczba uczestników- 7

Minimalna liczba uczestników – 5

Cena – 4000 zł./osobę

CEL EDUKACYJNY

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy nt. zasad stosowania osocza w zabiegach medycyny estetycznej. Ponadto nabycie umiejętności samodzielnego wykonania zabiegów z użyciem osocza bogato płytkowego, również  w połączeniu z kwasem hialuronowym w regeneracji i rewitalizacji skóry twarzy, owłosionej skóry głowy w przypadku nadmiernej utraty włosów, leczenia rozstępów oraz blizn.

PROGRAM SZKOLENIA

Teoretyczne wprowadzenie do tematu

Osocze bogatopłytkowe w zabiegach medycyny estetycznej – certyfikacja zestawów do uzyskania osocza, aspekty prawne.

Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania osocza bogatopłytkowego.

Kwalifikacja pacjentów do poszczególnych zabiegów.

Omówienie procedury uzyskania PRP z krwi pacjenta oraz sposobu wirowania osocza.

Techniki zabiegowe podawania osocza:

 • mikroigłowa
 • wachlarzowa
 • przy użyciu kaniul

Łączenie zabigów PRP z innymi zabiegami:

 • fale radiowe
 • laser frakcyjny
 • peelingi medyczne

Propozycje protokołów zabiegowych z użyciem PRP:

 • skóry twarzy
 • szyi i dekoltu
 • grzbietów rąk
 • owłosionej skóry

Zalecenia pozabiegowe.

Prezentowanie zabiegów

Prezentowanie przez lekarza prowadzącego technik omówionych w części teoretycznej. Prezentacja zostanie przeprowadzona na modelach zapewnionych przez organizatora.

Praktyka – ćwiczenia na modelach

Lekarze biorący udział w szkoleniu będą wykonywać samodzielnie zabiegi z użyciem PRP omówione w części teoretycznej. Zabiegi te będą oni wykonywać pod czujnym nadzorem lekarza prowadzącego szkolenie. Prowadzący  będzie na bieżąco monitorował wykonywanie zabiegów przez uczestników, udzielał wskazówek i informacji zwrotnych dot. prawidłowości wykonywanych zabiegów.  

Osoba prowadząca: Dr Anna Blacha – Janikowska

Specjalista chirurg. Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Tytuł lekarza medycyny estetycznej uzyskała po ukończeniu podyplomowej szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Estetycznego w 2008r. Od 2010r. wykładowca w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w zakresie kosmetologii lekarskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA).

Miejsce prowadzenia zajęć: ul. Żeromskiego 14/5, Sosnowiec

Szkolenie realizowane jest w Centrum Medycyny Estetycznej. Zajęcia odbywają się w gabinecie zabiegowym, wyposażonym w  profesjonalne narzędzia , urządzenia i preparaty,  które są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

Na szkolenie mogą Państwo zapisać się wypełniając poniższy formularz lub za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych wpisując numer usługi.

Szkolenie umieszczone jest w Bazie Usług Rozwojowych pod numerem 2018/01/29/13380/127314

Liczba godzin – 8 zegarowych  

Godziny trwania – 9.00 -17.00

Maksymalna liczba uczestników- 7

Minimalna liczba uczestników – 5

Cena – 4000 zł./osobę

CEL EDUKACYJNY

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy nt. zasad stosowania toksyny botulinowej w zabiegach medycyny estetycznej. Ponadto nabycie umiejętności samodzielnego wykonania zabiegów twarzy oraz leczenia nadpotliwości z użyciem toksyny botulinowej.

PROGRAM SZKOLENIA

Teoretyczne wprowadzenie do tematu

Anatomia mięśni twarzy poddawanych zabiegom przy użyciu toksyny botulinowej.

Omówienie mechanizmu działania oraz rodzajów toksyny botulinowej typu A.

Sposoby przeliczania jednostek w zależności od rodzaju (producenta) użytej toksyny botulinowej.

Kwalifikacja pacjentów do zabiegu, podstawowe wskazania:

 • zmarszczki poziome na czole
 • gładzizna „lwia zmarszczka”
 • „kurze łapki”
 • zmarszczki powieki dolnej
 • zmarszczki nosa
 • linie marionetki
 • zmarszczki wargi górnej i dolnej
 • zmarszczki brody
 • nadpotliwość pierwotna

Przeciwwskazania do zabiegu.

Techniki iniekcji w zależności od okolicy poddawanej zabiegowi.

Przygotowanie do zabiegu:

 • wywiad lekarski
 • badanie
 • dokumentacja fotograficzna
 • zgoda na zabieg
 • zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Przygotowanie preparatu toksyny botulinowej do iniekcji.

Oznakowanie punktów iniekcji.

Opracowywanie indywidualnych planów terapeutycznych dla pacjentów w zależności od wskazań.

Postępowanie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.

Prezentowanie zabiegów

Prezentowanie przez lekarza prowadzącego technik omówionych w części teoretycznej. Prezentacja zostanie przeprowadzona na modelach zapewnionych przez organizatora.    

Praktyka – ćwiczenia na modelach

Lekarze biorący udział w szkoleniu będą wykonywać samodzielnie zabiegi z użyciem toksyny botulinowej omówione w części teoretycznej. Zabiegi te będą oni wykonywać pod czujnym nadzorem lekarza prowadzącego szkolenie. Prowadzący  będzie na bieżąco monitorował wykonywanie zabiegów przez uczestników, udzielał wskazówek i informacji zwrotnych dot. prawidłowości wykonywanych zabiegów.  Zajęcia praktyczne zostaną przeprowadzone na modelach zapewnionych przez organizatora.

Osoba prowadząca: Dr Anna Blacha – Janikowska

Specjalista chirurg. Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Tytuł lekarza medycyny estetycznej uzyskała po ukończeniu podyplomowej szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Estetycznego w 2008 r. Od 2010r. wykładowca w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w zakresie kosmetologii lekarskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA).

Miejsce prowadzenia zajęć: ul. Żeromskiego 14/5, Sosnowiec

Szkolenie realizowane jest w Centrum Medycyny Estetycznej. Zajęcia odbywają się w gabinecie zabiegowym, wyposażonym w  profesjonalne narzędzia , urządzenia i preparaty,  które są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

Na szkolenie mogą Państwo zapisać się wypełniając poniższy formularz lub za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych wpisując numer usługi.

Szkolenie umieszczone jest w Bazie Usług Rozwojowych pod numerem  2018/01/30/13380/127320

Liczba godzin – 8 zegarowych  

Godziny trwania – 9.00 -17.00

Maksymalna liczba uczestników- 7

Minimalna liczba uczestników – 5

Cena – 4000 zł./osobę

CEL EDUKACYJNY

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy nt. zasad stosowania toksyny botulinowej w zabiegach medycyny estetycznej. Ponadto nabycie umiejętności samodzielnego wykonania zabiegów twarzy oraz leczenia nadpotliwości z użyciem toksyny botulinowej.

PROGRAM SZKOLENIA

Teoretyczne wprowadzenie do tematu:

Konsultacja medyczna w celu prawidłowego doboru zabiegu z zakresu medycyny estetycznej.

Personalizacja zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego w obrębie górnej, środkowej, dolnej części twarzy.

Proces starzenia, anatomia twarzy w zabiegach medycyny estetycznej.

Kwas hialuronowy a inne zabiegi medycyny estetycznej.

Techniki iniekcji kwasu hialuronowego : technika liniowa, punktowa, wachlarzowa, kanapkowa, krzyżowa.

Zastosowanie hialuronidazy w medycynie estetycznej.

Zapobieganie powikłaniom oraz standardy leczenie powikłań po zabiegach z użyciem kwasu hialuronowego.

Praktyka – ćwiczenia na modelach

W części praktycznej lekarze biorący udział w szkoleniu wykonują samodzielnie zabiegi kwasem hialuronowym w obrębie górnej, środkowej oraz dolnej części twarzy:

 • wypełnianie zmarszczek okolicy „kurzych łapek”
 • wypełnianie doliny łez
 • wypełnianie bruzd nosowo-wargowych, kącików ust, linii marionetki
 • wypełnianie czerwieni wargowej, zmarszczek palacza

Zajęcia praktyczne przeprowadza się z udziałem modelek zapewnionych przez organizatora.

Osoba prowadząca: Dr Anna Blacha – Janikowska

Specjalista chirurg. Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Tytuł lekarza medycyny estetycznej uzyskała po ukończeniu podyplomowej szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Estetycznego w 2008r. Od 2010r. wykładowca w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w zakresie kosmetologii lekarskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA).

Miejsce prowadzenia zajęć: ul. Żeromskiego 14/5, Sosnowiec

Szkolenie realizowane jest w Centrum Medycyny Estetycznej. Zajęcia odbywają się w gabinecie zabiegowym, wyposażonym w  profesjonalne narzędzia, urządzenia i preparaty,  które są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

Na szkolenie mogą Państwo zapisać się wypełniając poniższy formularz lub za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych wpisując numer usługi.

Szkolenie umieszczone jest w Bazie Usług Rozwojowych pod numerem 2018/01/30/13380/127322

Liczba godzin – 8 zegarowych
Godziny trwania – 9.00 -17.00
Maksymalna liczba uczestników- 7
Minimalna liczba uczestników – 5
Cena – 4000 zł./osobę

CEL EDUKACYJNY

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu stosowania kwasu hialuronowego w zaawansowanych technikach zabiegowych medycyny estetycznej twarzy. Ponadto uczestnicy posiądą umiejętności samodzielnego wykonania zabiegów kwasem hialuronowym przy użyciu mikrokaniul w obrębie twarzy.

PROGRAM SZKOLENIA

Teoretyczne wprowadzenie do tematu
Omówienie podstawowych mechanizmów związanych z procesem starzenia twarzy.
Cechy kwasu hialuronowego używanego w medycynie estetycznej:

 • gęstość
 • lepkość
 • elastyczność
 • rodzaje sieciowań

Indywidualny dobór rodzaju zabiegu z użyciem kwasu hialuronowego w zależności od nasilenia objawów starzenie twarzy:

 • zabiegi regeneracyjne
 • zabiegi liftingujące
 • zabiegi wolumetryczne

Wskazania i przeciwskazania do zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego

Elementy prowadzenia prawidłowej dokumentacji medycznej pacjenta:

 • wywiad lekarski
 • zgoda na zabieg
 • dokumentacja fotograficzna

Zapobieganie powikłaniom oraz standardy leczenia powikłań po zabiegach z użyciem kwasu hialuronowego.

Prezentowanie zabiegów
Prezentowanie przez lekarza prowadzącego technik omówionych w części teoretycznej. Prezentacja zostanie przeprowadzona na modelach zapewnionych przez organizatora.

Praktyka – ćwiczenia na modelach
Lekarze biorący udział w szkoleniu będą wykonywać samodzielnie zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego przy użyciu mikrokaniul, omówione w części teoretycznej. Zabiegi te będą wykonywać pod czujnym nadzorem lekarza prowadzącego szkolenie. Prowadzący będzie na bieżąco monitorował wykonywanie zabiegów przez uczestników, udzielał wskazówek i informacji zwrotnych dot. prawidłowości wykonywanych zabiegów. Zajęcia praktyczne zostaną przeprowadzone na modelach zapewnionych przez organizatora.

Osoba prowadząca: Dr Anna Blacha – Janikowska

Specjalista chirurg. Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Tytuł lekarza medycyny estetycznej uzyskała po ukończeniu podyplomowej szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Estetycznego w 2008r. Od 2010r. wykładowca w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w zakresie kosmetologii lekarskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA).

Miejsce prowadzenia zajęć: ul. Żeromskiego 14/5, Sosnowiec
Szkolenie realizowane jest w Centrum Medycyny Estetycznej. Zajęcia odbywają się w gabinecie zabiegowym, wyposażonym w profesjonalne narzędzia, urządzenia i preparaty, które są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

Na szkolenie mogą Państwo zapisać się wypełniając poniższy formularz lub za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych wpisując numer usługi.

Szkolenie umieszczone jest w Bazie Usług Rozwojowych pod numerem 2018/01/30/13380/127326

Liczba godzin – 8 zegarowych  

Godziny trwania – 9.00 -17.00

Maksymalna liczba uczestników- 7

Minimalna liczba uczestników – 5

Cena – 4000 zł./osobę

CEL EDUKACYJNY

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy nt. zasad stosowania osocza w zabiegach medycyny estetycznej. Ponadto nabycie umiejętności samodzielnego wykonania zabiegów z użyciem osocza bogato płytkowego, również  w połączeniu z kwasem hialuronowym w regeneracji i rewitalizacji skóry twarzy, owłosionej skóry głowy w przypadku nadmiernej utraty włosów, leczenia rozstępów oraz blizn.

PROGRAM SZKOLENIA

Teoretyczne wprowadzenie do tematu

Osocze bogatopłytkowe w zabiegach medycyny estetyczniej – certyfikacja zestawów do uzyskania osocza, aspekty prawne.

Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania osocza bogatopłytkowego.

Kwalifikacja pacjentów do poszczególnych zabiegów.

Omówienie procedury uzyskania PRP z krwi pacjenta oraz sposobu wirowania osocza.

Techniki zabiegowe podawania osocza:

 • mikroigłowa
 • wachlarzowa
 • przy użyciu kaniul

Łączenie zabigów PRP z innymi zabiegami:

 • fale radiowe
 • laser frakcyjny
 • peelingi medyczne

Propozycje protokołów zabiegowych z użyciem PRP:

 • skóry twarzy
 • szyi i dekoltu
 • grzbietów rąk
 • owłosionej skóry

Zalecenia pozabiegowe.

Prezentowanie zabiegów

Prezentowanie przez lekarza prowadzącego technik omówionych w części teoretycznej. Prezentacja zostanie przeprowadzona na modelach zapewnionych przez organizatora.    

Praktyka – ćwiczenia na modelach

Lekarze biorący udział w szkoleniu będą wykonywać samodzielnie zabiegi z użyciem PRP omówione w części teoretycznej. Zabiegi te będą oni wykonywać pod czujnym nadzorem lekarza prowadzącego szkolenie. Prowadzący  będzie na bieżąco monitorował wykonywanie zabiegów przez uczestników, udzielał wskazówek i informacji zwrotnych dot. prawidłowości wykonywanych zabiegów.  

Osoba prowadząca: Dr Anna Blacha – Janikowska

Specjalista chirurg. Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej. Tytuł lekarza medycyny estetycznej uzyskała po ukończeniu podyplomowej szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Estetycznego w 2008r. Od 2010r. wykładowca w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w zakresie kosmetologii lekarskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA).

Miejsce prowadzenia zajęć: ul. Żeromskiego 14/5, Sosnowiec

Szkolenie realizowane jest w Centrum Medycyny Estetycznej. Zajęcia odbywają się w gabinecie zabiegowym, wyposażonym w  profesjonalne narzędzia, urządzenia i preparaty,  które są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

Na szkolenie mogą Państwo zapisać się wypełniając poniższy formularz lub za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych wpisując numer usługi.